Bali Bohemia

Oblasti a resorty:


charakter článku: Průvodce
sekce: Dějiny, Osobnosti, Zvyky
vydáno: 1.12.2009, autor: Pavel Zvolánek

Kambodža průvodce: Dějiny Kambodži /3/ - Rudí Khmérové a současnost


Na začátku šedesátých let dopadají na území Kambodži první americké bomby, které směřují na vietnamské komunisty operující v pohraničních oblastech. Kambodža vypovídá diplomatická styky s jižním Vietnamem a přiklání se k Číně.

Vězení S 21
Vězení S 21

V roce 1970 uskutečňuje proamerický generál Lon Nol převrat. Sihanuk , který je obviněn z velezrady, vytváří jednotnou národní frontu, jejichž základ tvoří komunisté. Americký senát zakazuje vojenské operace v Kambodži ve snaze přesunout vice tíhy a zodpovědnosti na Lon Nolův režim, ale v roce 1973 je zahájeno bombardování , při kterém na Kambodžu dopadá pět tisíc bomb denně. Tyto útoky a Sihanukova podpora napomáhají zvyšovat populariru Rudých Khmerů, kteří postupně začínají získávat na převaze. Na začátku dubna 1975 Lon Nol opustil Kambodžu, oficiálně odjel na léčení na Havaj. 17. dubna 1975 Rudí Khmerové obsazují Phnompenh a začíná nejtemnější období kambodžských dějin, historikové se dodnes nemohou shodnout, kolik lidí režimu vražedných polí padlo za oběť, odhady hovoří o jednom až třech milionech. Čínským velkým skokem inspirované maoistické hnutí  Rudých Khmerů se rozhodlo obrodit zemi její úplnou izolací a opřením se o venkovskou zemědělskou společnost. Phnompenh byl zcela evakuován, rodiny rozděleny a zařazeny k převýchově v zemědělských komunitách, kde se tvrdá práce střídala s ideologickými školeními a brutalitou dohlížitelů.Odpůrci režimu byli shromážďováni v Phniompenhu v Toul Slengu, který získal kódové označení S-21. Odtud jejich kroky směřovaly na tzv. Vražedná pole, killing fields. Na začátku roku 1976 byla země přejmenována na Demokratickou Kambodžu, Sihanuk odmítl režim nadále podporovat a rezignoval. Pohraniční srážky s Vietnamem přivodily pád genocidního režimu, o vánocích 1978 do Kambodže vtrhla vietnamská vojska a vytlačila Rudé Khmery do pohraničí. Svět rozdělený studenou válkou se však nedokázal na kambodžské otázce shodnout, Valné shromáždění OSN v roce 1979 uznalo za právoplatného představitele Kambodži režim Rudých Khmerů, které na zasedání této mezinárodní organizace zastupoval Ieng Sary. Postupným tlakem se Vietnamcům podařilo Rudé Khmery vytlačit až do Thajska, premiérem phnompenhské vlády se v roce 1985 stal bývalý důstojník Rudých Khmerů, a v současnosti stále ještě premiér, Hun Sen. O čtyři roky později Vietnam odsunul svá vojska z Kambodži a 23. října 1991 byla v Paříži podepsána dohoda o urovnání konfliktu v Kambodži.  


Současnost

O rok později v zemi zahájila činnost dočasná správa OSN UNTAC, pod jejím dohledem se v roce 1993 odehrály první svobodné volby v novodobé historii. Novou  ústavu podepsal Norodom Sihanuk, který byl opět jmenován králem. Rudí Khmerové volby bojkotovali a vytvořili na území, které kontrolovali, prozatimní vládu. V následujících letech se však Rudí Khmerové na odlišných postojích  k Phnompenhu začali štěpit, v roce 1996 dezertoval Ieng Sary, o rok později vůdce hnutí Pol Pot nechal zavraždit předáka umírněného křídla Son Sena. Pol Potovi odpůrci však brzy získali převahu a Pol Pot byl odsouzen k doživotní internaci, 15.dubna 1998 Pol Pot umírá.Mezitím v Phnompenhu propukají boje mezi dvěma premiéry, kteří stáli v čele nové kambodžské vlády – Hun Senem a Ranaridhem. Převahu získávají Hun Senovi příznivci, Hun Sen se v roce 1998 staví do čela vlády a premierem zůstává dodnes. Mezitím se výměnou za amnestii vzdávají další předáci Rudých Khmerů Khieu Samphan a Nuon Chea. 5. března 1999 je u Anlong Vengu zajat poslední významný představitel Rudých Khmerů generál Ta Mok. V roce 2004 odstupuje král Sihanuk, na jeho místo nastupuje jeho syn Sihamoni, který dlouhá léta studoval v Československu. 
 

Facebook:
Související fotografie
Související videa
Související články


Asean.cz - informace o zemích jihovýchodní Asie:
Barma/Myanmar, Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam, Východní Timor
Kambodža.Asean.cz: Kambodža průvodce: Dějiny Kambodži /3/ - Rudí Khmérové a současnost ,
Kambodža © 2009 - 2019 Marten & Louis s.r.o.